VOD
VOD

כרטיס החבר הישן של הסתדרות המורים שודרג ומהיום שמו Vעוד.
Vעוד, כרטיס ההטבות של מועדון אשמורת מבית הסתדרות המורים הוא כרטיס חדשני, יעיל ונוח לשימוש.

עד כה ניתן היה לטעון בכפולות של 100 ועד 1000 ₪ בטעינה, בכרטיס Vעוד החדש, ניתן לטעון עד 2,000 ₪ בטעינה ועד 4,000 ₪ בחודש ובסכום לא עגול - באיזה סכום שרוצים.

בכרטיס Vעוד ניתן להפיק קוד ולשלם עם הטלפון הנייד.


בתקופה הקרובה יתווסף לכרטיס גם מגוון רחב של מסעדות, ברים ובתי קפה

לכרטיס החדש יש יתרונות רבים וביניהם:

הגדלת סכום טעינה: עד היום הייתה מגבלה של 1,000 ₪, מעכשיו יהיה ניתן לטעון עד 2,000 ₪ בטעינה ועד 4,000 ₪ בחודש.

טעינה בסכום מדויק: עד כה היה ניתן לטעון רק בכפולות של 100 ש״ח, עכשיו אפשר לטעון באיזה סכום שרוצים.

בכרטיס החדש יהיה כפל מבצעים והנחות.

יהיה ניתן לשלם עם הנייד, גם ללא הכרטיס הפיזי.

בתקופה הקרובה יתווסף לכרטיס גם מגוון רחב של מסעדות, ברים ובתי קפה.

כרטיס החבר הישן של הסתדרות המורים שודרג ומהיום שמו Vעוד.
Vעוד, כרטיס ההטבות של מועדון אשמורת מבית הסתדרות המורים הוא כרטיס חדשני, יעיל ונוח לשימוש.

עד כה ניתן היה לטעון בכפולות של 100 ועד 1000 ₪ בטעינה, בכרטיס Vעוד החדש, ניתן לטעון עד 2,000 ₪ בטעינה ועד 4,000 ₪ בחודש ובסכום לא עגול - באיזה סכום שרוצים.

בכרטיס Vעוד ניתן להפיק קוד ולשלם עם הטלפון הנייד.


בתקופה הקרובה יתווסף לכרטיס גם מגוון רחב של מסעדות, ברים ובתי קפה

לכרטיס החדש יש יתרונות רבים וביניהם:

הגדלת סכום טעינה: עד היום הייתה מגבלה של 1,000 ₪, מעכשיו יהיה ניתן לטעון עד 2,000 ₪ בטעינה ועד 4,000 ₪ בחודש.

טעינה בסכום מדויק: עד כה היה ניתן לטעון רק בכפולות של 100 ש״ח, עכשיו אפשר לטעון באיזה סכום שרוצים.

בכרטיס החדש יהיה כפל מבצעים והנחות.

יהיה ניתן לשלם עם הנייד, גם ללא הכרטיס הפיזי.

בתקופה הקרובה יתווסף לכרטיס גם מגוון רחב של מסעדות, ברים ובתי קפה.

שאלות ותשובות

כל החברים בהסתדרות המורים, גמלאים, מורים וגננות.

 המשלוח יבוצע באופן הדרגתי. כל הכרטיסים צפויים להגיע לבתים עד אמצע אוגוסט 2020. במידה ולא קיבלתם יש לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.

מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה להפעלת הכרטיס.

ממשיכים לשמור גם על הכרטיס הישן עד תום מימוש היתרה. מומלץ לממש את יתר הכרטיס הישן בתוך חצי שנה מיום הגעת הכרטיס החדש.

מוצרים שווי כסף עוברים לכרטיס החדש. בתקופת המעבר בין הכרטיסים ניתן יהיה להשתמש בשניהם.

כרטיס אשראי אשמורת מבית ישראכרט, הינו כרטיס אשראי ולא כרטיס נטען והוא מעניק למחזיקים בו הטבות במעמד החיוב בעשרות אלפי בתי עסק. הכרטיס החדש הינו כרטיס חבר.

טרם הרכישה ברשת מומלץ לקרוא את מסמך ההגבלות והחרגות המצוי באתר אשמורת , כדי לוודא שלא מדובר ברשת המוחרגת בהסכם. אם זה לא מצוין שם, יש לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הקמנו במיוחד עבור ציבור הגמלאים מוקד גמלאים יעודיי. המוקד עומד לרשותכם בטלפון 073-2793312.

בהמשך יצטרפו לכרטיס החדש גם מסעדות, ברים ובתי קפה. בימים אלו אנו עובדים על ההסדרים החדשים. בהמשך יתפרסם עדכון על בתי העסק שמתווספים לכרטיס.

גובה ההנחה הזמינה עבורכם יתעדכן מעת לעת. יש לבדוק לפני כל טעינה מה ההנחה שניתנת באותו מועד.